logo
Monday, 29th May 2023

Home Graffiti Polski Street Art cz. 2 / Mi?dzy anarchi? a galeri?

Polski Street Art cz. 2 / Mi?dzy anarchi? a galeri?
Czwartek, 18 Październik 2012 18:20
Uwaga, uwaga! Na rynku wydawniczym pojawi? si? ciekawy album zatytu?owany "Polski Street Art cz. 2 / Mi?dzy anarchi? a galeri?". Jest to trzecia z serii ksi??ek o tym zjawisku, wydawana przez Fundacj? Sztuki Zewn?trznej i wydawnictwo Carta Blanca. Pierwsza, Polski street art, prezentowa?a dokonania kilkudziesi?ciu interesuj?cych artystw ulicznych, dzia?aj?cych w naszym kraju. Druga, Graffiti w Polsce 19402010 przybli?a?a nasze ma?o znane, ponad 70-letnie tradycje ulicznej aktywno?ci. Trzecia jest kompletnym portretem samego zjawiska, ktre w ci?gu ostatnich dwch lat przesz?o gwa?towny proces dojrzewania, oraz diagnoz? jego aktualnego stanu. Ksi??ka rzuca nowe ?wiat?o na granice gatunku, przybli?a uliczne style i techniki twrcze, ich genez?, napotykane postawy artystyczne, tocz?ce si? spory definicyjne i wewn?trzne linie podzia?w. Na tym tle zaprezentowane zosta?y sylwetki i prace kilkudziesi?ciu artystw, jedynie cz??ciowo znanych z wcze?niejszych publikacji. A w albumie kilku "Naszych"! ?O poleca!

 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sprawd? co si? dzia?o!


© ŻO*Brygada 1999-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona ma na celu udokumentowanie aktywnej sceny malarskiej w mieście. Nie propaguje, jak również nie popiera czynów niezgodnych z polskim prawem. Zdjęcia należą do zbiorów prywatnych i są przesyłane na stronę za pomocą poczty e-mail bądź odpowiedniego formularza umieszczonego na niniejszej stronie. Graffiti to nie wandalizm! zywieckieoblicze.com używa Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.